ลงทะเบียนเข้าร่วม

เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ทั้งผู้เสนอและไม่ได้เสนอบทความจำเป็นต้องลงทะเบียน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และสามารถเข้าร่วมประชุม ANPOSS ได้ด้วย ตั้งแต่วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566